Photos

 33万人来場中之条ビエンナーレ公式HP掲載写真、中之条ビエンナーレリーフレット宣材採用写真

アサヒカメラ写真の殿堂入賞作品などを展示

K.Hayashi Photo Exhibition discord 岩崎ミュージアム2階ギャラリーで開催中